Initiativ

Vi erbjuder lokala svenska projekt och produkter för att
öka den biologiska mångfalden och koldioxidbindningen.

Initiativ

Vi erbjuder lokala svenska projekt
och produkter för att öka den biologiska mångfalden och koldioxidbindningen.

Initiativ

Vi erbjuder lokala svenska projekt
och produkter för att öka den biologiska mångfalden och koldioxidbindningen.

Generationsmålet - Vårt ansvar

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Riksdagens definition av miljömålet

Generationsmålet - Vårt ansvar

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Riksdagens definition av miljömålet

Vi arbetar med följande mål och initiativ för att utifrån dessa arbeta fram projekt och produkter som gör det möjligt att öka den biologiska mångfalden och koldioxidbindningen.

Bevara och förstärka marina och kustnära ekosystem

Restaurera och förbättra landbaserade ekosystem

EU - En ny giv för
pollinatörerna
Bevara och förstärka marina och kustnära ekosystem

Restaurera och förbättra landbaserade ekosystem


EU - En ny giv för
pollinatörerna


Koldioxidbindning
Att bevara och om
möjligt öka kolsänkan
EU´s gröna giv är den nya tillväxtstrategin för en grön omställning vars slutmål är klimatneutralitet senast 2050.


Koldioxidbindning
Att bevara och om
möjligt öka kolsänkan


EU´s gröna giv är den nya tillväxtstrategin för en grön omställning vars slutmål är klimatneutralitet senast 2050.

Våra affärsområden

Utsläppsreduktion & ökad koldioxidbindning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bevara och förstärka marina
och kustnära ekosystem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Landbaserad

Restaurera och förbättra landbaserade ekosystem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SENASTE NYTT

EU-kommissionen lägger fram nytt
initiativ för pollinatörer

EU-kommissionen lade den 24 januari fram en ny giv om vilda pollinatörer. Mot bakgrund av minskningen av pollinerande insekter i Europa lades ett EU-initiativ om pollinatörer fram redan 2018. Men efter högt ställda krav om mer beslutsamma åtgärder från allmänheten omfattar den nya given ytterligare åtgärder för EU och medlemsländerna i syfte att stärka insatserna för pollinatörer.

Den nya given för vilda pollinatörer ska spela en betydande roll för EU:s strategi för biologisk mångfald 2030, som syftar till att bromsa förstörelsen av ekosystem och skapa skydd åt naturen genom en omfattande, ambitiös och långsiktig plan. Därmed ska revideringen bidra till målen i den europeiska gröna given. Initiativet för vilda pollinatörer ges i form av ett meddelande, och saknar därmed rättslig verkan.

Rulla till toppen