14 - HAV OCH MARINA RESURSER

14 - Bevara och förstärka marina och kustnära ekosystem

14.1 Minska föroreningarna i haven

Sveriges totala landareal är 40,7 miljoner hektar, enligt Riksskogstaxeringen 2022.

14.2 Minska föroreningarna i haven

Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav.

14.3 Minska havsförsurningen

Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser, bland annat genom ökat vetenskapligt samarbete på alla nivåer.

Rulla till toppen