Ekologisk hållbarhet - Om oss

Om oss - introduktion

Ekologisk hållbarhet handlar om att vårda naturresurser långsiktigt, så att de kan fortsätta försörja en växande befolkning och de kommande generationerna med det som behövs. Hållbar utveckling består av tre dimensioner: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

1415 erbjuder företag att genom olika lokala projekt bidra till att öka den biologiska mångfalden och koldioxidbindningen. 1415 samarbetar med ägare till jord- och skogsbruk och ingår avtal kring biodiversitet eller koldioxidbindning.

För biologisk mångfald har 1415 en process där mätningar görs innan implementering av projektet och sedan efter. Mätningarna fastslår olika typer av läckage, så som fosfor eller kemikalier och därefter bestäms vilka åtgärder som ska sättas för att begränsa läckagen. De marina projekten är mer komplexa och handlar bland annat om att återställa marina ekosystem så som ålgräsängar.

För koldioxidbindnigen använder 1415 två vetenskapligt säkerställda beräkningsmodeller för svenska skogar.  1415 kvantifierar och prissätter skogens klimatnytta och utfärdar certifikat som sedan erbjuds till företag som vill balansera verksamhetens koldioxidutsläpp.

Företag kan genom 1415 beställa klimatredovisningar som detaljerat beskriver verksamhetens klimatpåverkan.

ISO Certifiering och Standard

1415 erbjuder företag att genom olika lokala projekt bidra till att öka den biologiska mångfalden och koldioxidbindningen. 1415 samarbetar med ägare till jord- och skogsbruk och ingår avtal kring biodiversitet eller koldioxidbindning.

För biologisk mångfald har 1415 en process där mätningar görs innan implementering av projektet och sedan efter. Mätningarna fastslår olika typer av läckage, så som fosfor eller kemikalier och därefter bestäms vilka åtgärder som ska sättas för att begränsa läckagen. De marina projekten är mer komplexa och handlar bland annat om att återställa marina ekosystem så som ålgräsängar.

För koldioxidbindnigen använder 1415 två vetenskapligt säkerställda beräkningsmodeller för svenska skogar.  1415 kvantifierar och prissätter skogens klimatnytta och utfärdar certifikat som sedan erbjuds till företag som vill balansera verksamhetens koldioxidutsläpp.

Företag kan genom 1415 beställa klimatredovisningar som detaljerat beskriver verksamhetens klimatpåverkan.

Ledning

Christoffer Bonde
VD

  • 25 års arbetslivserfarenhet från den finansiella marknaden inom valuta-, ränte- och aktiehandel.
  • Hållbarhetsansvarig på Nordea Financial Institution Group.
  • Varit med och utvecklat den svenska beräkningsmodellen för koldioxidupptag i aktivt brukade skogar. 

Fredrik Wisenfelt
Marknadschef

30 års erfarenhet som entreprenör. Arbetat inom livsmedelsindustrin och med kommunikation inom telekomindustrin.

Martin Norberg
Försäljningschef

30 års erfarenhet som entreprenör. Arbetat inom livsmedelsindustrin och med kommunikation inom telekomindustrin.

Rulla till toppen