EU-kommissionen lägger fram nyttinitiativ för pollinatörer

EU-kommissionen lade den 24 januari fram en ny giv om vilda pollinatörer. Mot bakgrund av minskningen av pollinerande insekter i Europa lades ett EU-initiativ om pollinatörer fram redan 2018. Men efter högt ställda krav om mer beslutsamma åtgärder från allmänheten omfattar den nya given ytterligare åtgärder för EU och medlemsländerna i syfte att stärka insatserna för pollinatörer.

Den nya given för vilda pollinatörer ska spela en betydande roll i EU:s strategi för biologisk mångfald 2030, som syftar till att bromsa förstörelsen av ekosystem och skapa skydd åt naturen genom en omfattande, ambitiös och långsiktig plan. Därmed ska revideringen bidra till målen i den europeiska gröna given. Initiativet för vilda pollinatörer ges i form av ett meddelande, och saknar därmed rättslig verkan.

Rulla till toppen